Spoločnosť BIC Banská Bystrica, s.r.o. (do októbra 1996 VTIC) vznikla na základe iniciatívy pracovníkov Oddelenia regionálneho rozvoja Okresného úradu v Banskej Bystrici a pracovníkov bývalého Ústavu automatizácie a komunikácie SAV v Banskej Bystrici.

Bola zaregistrovaná v mesiaci júni r. 1994 a svoju činnosť začala od 1.1.1995 vykonávaním poradenskej činnosti a zriadením podnikateľského inkubátora. Činnosť sa mohla uskutočňovať  len na základe dotácií od Mesta Banská Bystrica a najmä z fondu PHARE na základe kontraktu Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP).

Poslaním BIC Banská Bystrica, s.r.o. je vykonávať aktívnu podporu podnikateľským subjektom ako aj verejnému sektoru a vytvárať atmosféru pre inovatívne podnikanie v regióne.

Keďže podnikatelia to nemajú na konkurenčnom trhovom prostredí  vôbec jednoduché a medzi najzávažnejšie dôsledky reštrukturalizácie hospodárstva sa vo všeobecnosti považuje problematika vysokého úpadku novovzniknutých firiem a nezamestnanosti, v roku 1997 vznikla myšlienka zriadiť v Banskej Bystrici Podnikateľský inkubátor a Technologické centrum,  ktorý by  poskytoval pomoc pri ich efektívnom ekonomickom rozvoji a zastrešoval nové firmy počas prvých rokov ich existencie.

Vznik inkubátora

Mesto Banská Bystrica a BIC Banská Bystrica, s.r.o. vytvorili dňa 8. augusta 2001 Podnikateľský inkubátor a Technologické centrum Banská Bystrica (BI a TC Banská Bystrica). Mesto dalo ako vklad do spoločnosti nedokončené priestory občianskej vybavenosti v Sásovej a BIC Banská Bystrica, s.r.o. finančné prostriedky na celkovú rekonštrukciu a vybavenie priestorov z programu PHARE v rámci grantovej schémy na rozvoj malého a stredného podnikania schválenej Komisiou európskych spoločenstiev dňa 2. novembra 1999 na celkovú rekonštrukciu a vybavenie priestorov. BIaTC Banská Bystrica bol oficiálne otvorený dňa 13.septembra 2002 veľvyslancom Európskej komisie v SR, Ericom van der Lindenom a vtedajším primátorom mesta Banská Bystrica Jánom Králikom.

Podnikateľský inkubátor

poskytuje začínajúcim podnikom poskytuje tzv. inkubačnú dobu (do 3 rokov), počas ktorej sa firmy stanú finančne nezávislými, úspešnými a začnú postupne pôsobiť na obchodnom trhu. Zároveň pomáha vytvárať nové pracovné príležitosti, podporuje komercializáciu nových progresívnych technológií a posilňuje miestnu a národnú politiku. Prostredníctvom svojich interných a externých pracovníkov poskytuje manažérsku podporu v praxi pri kreovaní podnikov v ich počiatočnej fáze vývoja. Pomocou ich asistencie pomáha preklenúť tie najväčšie problémy začínajúcich podnikateľov. Zabezpečuje začínajúcim malým a stredným firmám výhodnejšie štartovacie podmienky (priestory a služby za nižšie ceny ako trhové a poradenstvá za symbolický poplatok).

Angličtina

Coworking office 4 HODINY

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Zriadime vám VIRTUÁLNE SÍDLO - ročná platba

Poskytujeme virtuálne sídlo firmám, ktoré z rôznych dôvodov nechcú prevádzkovať vlastné kancelárske priestory. Vaša spoločnosť bude mať sídlo v našich prisestoroch – v Podnikateľskom inkubátore. Týmto spôsobom spoločno...

Viac informácií

Coworking office - 24 hodín

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Coworking office - 96 hodín

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Coworking office - full

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 1 hodina

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii  je klimatizovaná prednášková miestnosť s roz...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 8 hodín

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii je klimatizovaná prednášková miestnosť s rozlohou 37,77...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 1 deň

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii  je klimatizovaná prednášková miestnosť s roz...

Viac informácií

Administratívny priestor na prenájom (23,72 m2)

Ponúkame na prenájom administratívny priestor o rozlohe 23,72 m2. Priestor sa nachádza na prízemí budovy a je veľmi dobre viditeľný, hneď oproti vstupu do budovy s presklennou výplňou, ktorá sa dá využiť na reklamný p...

Viac informácií

Zriadime vám VIRTUÁLNE SÍDLO - polročná platba

Poskytujeme virtuálne sídlo firmám, ktoré z rôznych dôvodov nechcú prevádzkovať vlastné kancelárske priestory. Vaša spoločnosť bude mať sídlo v našich prisestoroch – v Podnikateľskom inkubátore. Týmto spôsobom spoločno...

Viac informácií
PrevNext