Informácie o projekte:

Názov:  THE NEW JOBS & NEW SKILLS - BRIDGING THE GAP

Program: PROGRESS 2011 - Výzvy na predkladanie projektov v rámci hlavnej iniciatívy - "Program pre nové zručnosti a pracovné miesta".

Projekt “The New Jobs  & New Skills – Bridging the Gap“ ("Nové pracovné miesta a nové zručnosti - Preklenutie priepasti") je spoločným partnerstvom zahŕňajúcim organizácie z Nemecka, Portugalska, Slovenska, Turecka a Spojeného kráľovstva. Cieľom projektu je prispieť k naplneniu cieľov programu PROGRESS 2011 - Výzvy na predkladanie projektov v rámci hlavnej iniciatívy - "Program pre nové zručnosti a pracovné miesta".

V rámci projektu “NS&NJ” sa snažíme v priebehu 12 mesiacov zdieľať osvedčené postupy a to nielen v zúčastnených inštitúciách, ale aj v iných inštitúciách v krajinách zapojených do partnerstva s kľúčovými aktérmi a zúčastnenými stranami, ktoré majú vplyv na otázky rozvoja zručností, nesúlad zručností a požiadaviek trhu práce.

Projekt “New Jobs & New Skills- Bridge the Gap “ je financovaný Európskou komisiou,  koordinovaný spoločnosťou Kerigma (Portugalsko), v spolupráci s GSI – medzinárodná spoločnosť pre zváraciu techniku (Nemecko), IPCA – Polytechnický inštitút Cávado e Ave  (Portugalsko), BIC Banská Bystrica – Podnikateľské a inovačné centrum Banská Bystrica (Slovensko), BELKTRO – člen komory Bursa Electronics (Turecko), TWIN Group (Spojené kráľovstvo).

Projekt Zmluva č. VS/2012/0517 bol financovaný s podporou Európskej komisie, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu.

 

Ciele projektu:

• zdieľať osvedčené postupy medzi rôznymi partnermi a tiež medzi aktérmi na trhu práce;

• zoznámiť sa s existujúcimi nástrojmi diagnostiky a prognózy zručností v európskych inštitúciách;

• zvýšiť povedomie o tom, ako vytvoriť metodiku pre predvídanie kvalifikačných potrieb;

• zvýšiť vedomosti o tom, ako prispôsobiť systém odbornej prípravy dopytu po vybraných zručnostiach.

 

Výstupy projektu:

- Prototyp - "ideálny model -" softvér pre spájanie požiadaviek – dopytu a ponuky na zručnosti

- Brožúra prípadových štúdií – analýza osvedčených postupov týkajúcich sa spolupráce medzi zamestnávateľmi, podpornými  systémami, vzdelávacími inštitúciami a verejnými službami

- Toolkit – príručka v jednotlivých jazykoch projektu – správy z jednotlivých národných workshopov

 

Ďalšie informácie a výstupy projektu nájdete na:

www.newskillsnewjobs.eu

http://www.ipca.pt/nsnj/

http://www.facebook.com/newskillsnewjobs

Slovak

We set up your Virtual Office

We offer virtual office for companies, which for various reasons do not want to run their own office space. Your company will be based in our offices - in Business Incubator. In this way, companies have the option to save operatio...

Viac informácií

Meeting Room Rental – 1 day

We offer adequate working environment for business meetings, presentation of your company or rooms for conferences, seminars and other events. There are two air-conditioned lecture rooms with an area of 52.44 square meters and 37.77 ...

Viac informácií

Meeting Room Rental – 1 hour

We offer adequate working environment for business meetings, presentation of your company or rooms for conferences, seminars and other events. There are two air-conditioned lecture rooms with an area of 52.44 square meters and 37.77 ...

Viac informácií

Meeting Room Rental – 8 hours

We offer adequate working environment for business meetings, presentation of your company or rooms for conferences, seminars and other events. There are two air-conditioned lecture rooms with an area of 52.44 square meters and 37.77 ...

Viac informácií

Coworking office 4 hours

We offer spaces that allow you to work in a flexible working environment shared with other freelancers. We offer independently working community of people who share common spaces, values, experiences, ideas and benefit from the syner...

Viac informácií

Coworking office 96 hours

We offer spaces that allow you to work in a flexible working environment shared with other freelancers. We offer independently working community of people who share common spaces, values, experiences, ideas and benefit from the syner...

Viac informácií

Coworking office – full

We offer spaces that allow you to work in a flexible working environment shared with other freelancers. We offer independently working community of people who share common spaces, values, experiences, ideas and benefit from the syner...

Viac informácií

Coworking office 24 hours

We offer spaces that allow you to work in a flexible working environment shared with other freelancers. We offer independently working community of people who share common spaces, values, experiences, ideas and benefit from the syner...

Viac informácií
PrevNext